Kontakt

Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych

paw. A2, pok. 104

al. A. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

tel.: (012) 617-26-66

e-mail: dstank@agh.edu.pl