Historia KPPiMMN

Zainteresowania naukowe procesami przeróbki plastycznej metali na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie sięgają początków lat 20-stych XX w.

W początkowym okresie koncentrowały się one głównie na stali. Równocześnie już w latach 50-tych XX w. po podziale Wydziału Hutniczego na Wydział Odlewnictwa i Wydział Metalurgiczny na tym ostatnim ukonstytuował się pierwszy na AGH Zakład zorientowany na badania nad przeróbką plastyczną metali nieżelaznych. Zakład ten był kierowany przez prof. dr inż. Emiliana Iwanciwa - jednego z późniejszych Twórców Wydziału Metali Nieżelaznych.

Wraz z utworzeniem Wydziału Metali Nieżelaznych w roku 1962 powstała Katedra Przeróbki Metali Nieżelaznych kierowana przez prof. dr inż. Jerzego Bazana, w skład której wchodziły dwa zakłady: Zakład Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych (kier. prof. dr inż. Jerzy Bazan) oraz Zakład Technologii i Urządzeń Przeróbki Plastycznej Metali Nieżelaznych (kier. prof. dr inż. Jerzy Wantuchowski).

Katedra istniała do reformy w 1969r., w wyniku której utworzono Instytut Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa. Kierownikiem tego Instytutu w latach1969-1979 był prof. dr inż. Jerzy Bazan, a w latach 1979 - 1991 prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński. W ramach Instytutu funkcjonowały cztery zakłady, przy czym dwa zajmowały się badaniami w zakresie przeróbki plastycznej, a dwa w zakresie metaloznawstwa i obróbki cieplnej metali nieżelaznych. Zakładem Podstaw Przeróbki Plastycznej w latach 1969-1979 kierował prof. dr inż. Jerzy Bazan, a później w latach 1979 – 1991 prof. dr hab. inż.  Antoni Pasierb. Z kolei Zakładem Procesów Przeróbki Plastycznej w latach 1969-79 kierował prof. dr inż. Jerzy Wantuchowski, a w latach 1979 – 1991 prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński.

W 1991r. w wyniku kolejnej reformy, głównie na bazie tych dwóch Zakładów, powstała Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych (KPPiMMN) istniejąca do dnia dzisiejszego. KPPiMMN kierowali: w latach 1991-2008 prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński, w latach 2008-2016 prof. dr hab. inż. Wojciech Libura, w latach 2016-2017. prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych. W 1996r przy KPPIMMN uruchomiono finansowane przez UE Centrum Transferu Technologii.

Obecnie kierownikiem Katedry jest dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH.