Doktoraty w KPPiMMN

Rok akademicki 1968/69

 • mgr inż. Józef Zasadziński

Rok akademicki 1969/70

 • mgr inż. Antoni Pasierb

Rok akademicki 1970/71

 • mgr inż. Kazimierz Świątkowski

Rok akademicki 1971/72

 • mgr inż. Stanisław Nowak

Rok akademicki1973/74

 • mgr inż. Jan Osika

Rok akademicki1975/76

 • mgr inż. Jan Richert
 • mgr inż. Ryszard Wierzbicki

Rok akademicki 1979/80

 • mgr inż. Marek Galanty
  "Wpływ kalibrowania narzędzi i parametrów procesu na przebieg odkształcenia i wŁasności wyrobu przy walcowaniu pielgrzymowym rur na zimno"
  Promotor - prof. dr inŻ. Jerzy Bazan
 • mgr inż. Tadeusz Kamionka

Rok akademicki 1980/81

 • mgr inż. Tadeusz Knych
  "Badania zjawiska tarcia w procesie swobodnego ciągnienia rur z zastosowaniem ultradźwiękowych drgań ciągadła"
 • mgr inż. Feliks Stachowicz

Rok akademicki 1981/82

 • mgr inż. Jacek Gocał
 • mgr inż. Romana Śliwa

Rok akademicki 1982/83

 • mgr inż. Wacław Muzykiewicz

Rok akademicki 1983/84

 • mgr inż. Stanisław Sikora

Rok akademicki 1984/85

 • mgr inż. Wojciech Misiołek

Rok akademicki 1985/86

 • mgr inż. Jarosław Pacanowski

Rok akademicki 1994/95

 • mgr inż. Jan Kiałka
  "Izotermiczne wyciskanie stopów aluminium przy wykorzystaniu sprzężenia zwrotnego, siła-prędkość wyciskania"
  Promotor - prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński

Rok akademicki 1997/98

 • mgr inż. Roman Hatalak
  "Wpływ geometrii narzędzi na intensywność redukcji ścianki rury w procesie ciągnienia na trzpieniu swobodnym"
  Promotor - prof. dr hab. inż. Kazimierz Świątkowski

Rok akademicki 1998/99

 • mgr inż. Krzysztof Emerla
  "Ewolucja struktury i właściwości stopu 6201 w linii ciągłego odlewania i walcowania"
  Promotor - prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński

Rok akademicki 2000/01

 • mgr inż. Andrzej Mamala
  "Analiza zmian naprężeń w samonośnych elektroenergetycznych przewodach ze stopów AlMgSi jako efektu reologicznej natury materiału"
  Promotor - prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński

Rok akademicki 2001/02

 • mgr inż. PaweŁ Kazanowski
  "Mechanika płynięcia metalu podczas wyciskania przez matryce wypukłe" Promotor - dr hab. inż. Wojciech Libura, prof. AGH

Rok akademicki 2002/03

 • mgr inż. Krzysztof Żaba
  "Praca sił tarcia jako kryterium optymalizacji procesu ciągnienia rur na korku swobodnym"
  Promotor - prof. dr hab. inż. Antoni Pasierb

Rok akademicki 2003/04

 • mgr inż. Dariusz Leśniak
  "Analiza procesu wyciskania metali przez matryce z przedkomorą"
  Promotor - dr hab. inż. Wojciech Libura, prof. AGH

Rok akademicki 2004/05

 • mgr inż. Antoni WoŹnicki
  "Najkorzystniejsze warunki wyciskania stopów AlMgSi z przesycaniem na wybiegu prasy"
  Promotor - dr hab. inż. Jan Richert, prof. AGH

Rok akademicki 2005/06

 • mgr inż. Artur Kawecki
  "Dobór cech materiałowych przewodów jezdnych przeznaczonych do szybkich pojazdów szynowych"
  Promotor - dr hab. inż. Tedeusz Knych, prof. AGH
 • mgr inż. Beata Smyrak
  "Analiza charakterystyk naprężeniowo-temperaturowych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych ze stopów AlMgSi"
  Promotor - dr hab. inż. Tedeusz Knych, prof. AGH

Rok akademicki 2006/07

 • mgr inż. Anna Tarasek
  "Analiza obciążalności mechanicznej i prądowej napowietrznych przewodów elektroenergetycznych ze stopów AlMgSi"
  Promotor - dr hab. inż. Tedeusz Knych, prof. AGH

Rok akademicki 2007/08

 • mgr inż. Artur Rękas
  "Analiza parametrów siłowych końcowej fazy wyciskania metali" Promotor - prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński 

Rok akademicki 2008/09

 • mgr inż. Marcin Mroczkowski
  "Prognozowanie stateczności plastycznego płynięcia metali i ocena przydatności projektowanych narzędzi z wykorzystaniem metody elementów skończonych"
  Promotor - dr hab. inż. Jan Richert, prof. AGH
 • mgr inż. Paweł Kwaśniewski
  "Badania relaksacji naprężeń w materiałach metalicznych o zróżnicowanych cechach reologicznych"
  Promotor - dr hab. inż. Tedeusz Knych, prof. AGH

Rok akademicki 2010/11

 • mgr inŻ. Piotr Uliasz "Dobór materiału i opracowanie konstrukcji wysokotemperaturowych przewodów elektroenergetycznych ze stopów AlZr"
  Promotor - dr hab. inż. Tadeusz Knych, prof. AGH.

Rok akademicki 2011/12

 • mgr inż. Justyna Grzyb
  "Analiza wyciskania profili pełnych o dużych przekrojach poprzecznych"
  Promotor - prof. dr hab. inż. Wojciech Libura
 • mgr inż. Michał Jabłoński
  Promotor - prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych

Spis doktoratów w trakcie uzupełniania...