Biogramy

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z biogramami wybitnych Profesorów związanych z Katedrą Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych na portalu Historia AGH (https://historia.agh.edu.pl/wiki/Portal_Historia_AGH):


Prof. Jerzy Bazan
https://historia.agh.edu.pl/wiki/Jerzy_Bazan


Prof. Jerzy Wantuchowski
https://historia.agh.edu.pl/wiki/Jerzy_Wantuchowski


Prof. Józef Zasadziński
https://historia.agh.edu.pl/wiki/Józef_Zasadziński


Prof. Antoni Pasierb
https://historia.agh.edu.pl/wiki/Antoni_Łukasz_Pasierb