Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych (KPPiMMN) stanowi immanentną część struktury Wydziału Metali Nieżelaznych AGH począwszy od jego powstania w 1962 r.