22.11.2018

Wyniki konkursu Techmatstrateg II - sukces WMN AGH


W dn. 15.11.2018 NCBR ogłosiło wyniki II Konkursu w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe" – TECHMATSTRATEG. Do dofinansowania rekomendowano 12 projektów na blisko 30 złożonych wniosków. Trzy projekty będą realizowane w konsorcjach z udziałem WMN AGH. Projekty dotyczą fundamentalnych dla Naszej Katedry zagadnień tj.: nowoczesnych technologii wyciskania stopów aluminium, nowoczesnych wyrobów węglowych dla metalurgii oraz innowacyjnych systemów dla sieci trakcyjnych. Gratulujemy Naukowcom z Naszej Katedry - Liderom (Kierownikom) Projektów ze strony AGH: dr. hab. inż. Pawłowi Kwaśniewskiemu, prof. nadzw., dr. hab. inż. Dariuszowi Leśniakowi, prof. nadzw. oraz dr. inż. Grzegorzowi Kiesiewiczowi wielkiego sukcesu.